عایق لوله، رایزر و داکت


عایق حرارتی | عایق صوتی | فوم پلی یورتان

این وب سایت صرفا جهت مشاهده روزمه شرکت پارس بهینه می باشد. برای دریافت اطلاعات فنی و قیمت به parsbehine.com مراجعه نمایید


{{vm.firstPage.imageInfo.title}}

{{vm.firstPage.imageInfo.abstract}}
{{tag.name}}
سیل کردن منافذ - پروژه آریا پارک فرشته

سیل کردن منافذ - پروژه آریا پارک فرشته

فوم پاششی پلی یورتان عایق حرارتی

فوم پاششی پلی یورتان عایق حرارتی

عایق حرارتی لوله های صنعتی

عایق حرارتی لوله های صنعتی

سیل کردن لوله ها  و رایزرها

سیل کردن لوله ها و رایزرها

عایق صوتی لوله های پروژه دیپلمات

عایق صوتی لوله های پروژه دیپلمات

عایق صوتی لوله های آب و فاظلاب پروژه دیپلمات

عایق صوتی لوله های آب و فاظلاب پروژه دیپلمات

عایق صوتی لوله های آب و فاضلاب پروژه دروس

عایق صوتی لوله های آب و فاضلاب پروژه دروس

1

1

1065

1065

61

61

60

60

59

59

58

58

57

57

{{item.title}}

{{item.abs}}

{{item.title}}

{{item.abs}}