پلی یورتان


عایق حرارتی | عایق صوتی | فوم پلی یورتان

این وب سایت صرفا جهت مشاهده روزمه شرکت پارس بهینه می باشد. برای دریافت اطلاعات فنی و قیمت به parsbehine.com مراجعه نمایید


{{vm.firstPage.imageInfo.title}}

{{vm.firstPage.imageInfo.abstract}}
{{tag.name}}
اتلاف انرژی در ساختمان

اتلاف انرژی در ساختمان

مقایسه فوم پلی یورتان با سایر عایق ها

مقایسه فوم پلی یورتان با سایر عایق ها

اتلاف انرژی

اتلاف انرژی

عایق صوتی پلی یورتان

عایق صوتی پلی یورتان

عایق حرارتی پلی یورتان

عایق حرارتی پلی یورتان

مواد پلی یورتان

مواد پلی یورتان

سیل کردن منافذ - پروژه آریا پارک فرشته

سیل کردن منافذ - پروژه آریا پارک فرشته

فوم پاششی پلی یورتان عایق حرارتی

فوم پاششی پلی یورتان عایق حرارتی

عایق حرارتی لوله های صنعتی

عایق حرارتی لوله های صنعتی

سیل کردن لوله ها  و رایزرها

سیل کردن لوله ها و رایزرها

عایق صوتی لوله های آب و فاظلاب پروژه دیپلمات

عایق صوتی لوله های آب و فاظلاب پروژه دیپلمات

عایق حرارتی گرمایش از کف - جماران

عایق حرارتی گرمایش از کف - جماران

عایق سقف و دیوار سوله ها و سالن های مرغداری - آرتا جوجه سبلان

عایق سقف و دیوار سوله ها و سالن های مرغداری - آرتا جوجه سبلان

عایق صوتی پلی یورتان- دیوار

عایق صوتی پلی یورتان- دیوار

عایق صوتی سقف و دیوار تالار عروسی

عایق صوتی سقف و دیوار تالار عروسی

عایق صوتی سقف و دیوار تالار عروسی

عایق صوتی سقف و دیوار تالار عروسی

عایق صوتی سقف و دیوار تالار عروسی

عایق صوتی سقف و دیوار تالار عروسی

عایق صوتی سقف و دیوار تالار عروسی

عایق صوتی سقف و دیوار تالار عروسی

عایق حرارتی دیوار

عایق حرارتی دیوار

عایق صوتی دیوار و سقف استخر،جیم و سالن اجتماعات پروژه فایو -فرشته

عایق صوتی دیوار و سقف استخر،جیم و سالن اجتماعات پروژه فایو -فرشته

عایق صوتی دیوار و سقف استخر،جیم و سالن اجتماعات پروژه فایو -فرشته

عایق صوتی دیوار و سقف استخر،جیم و سالن اجتماعات پروژه فایو -فرشته

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

1

1

1065

1065

61

61

60

60

58

58

56

56

51

51

za

za

z

z

x

x

w

w

v

v

r

r

q

q

p

p

{{item.title}}

{{item.abs}}

{{item.title}}

{{item.abs}}